Werdykt Końcowy Jury

WERDYKT  KOŃCOWY  JURY

III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SOLOWEJ WOKALISTYKI SAKRALNEJ

ARS ET GLORIA 2019

Decyzją Jury III Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2019 w składzie: Dr hab. Grzegorz Biegas, prof. AM – AM Katowice – przewodniczący Jury; dr hab. Jarosław Bręk – AM Poznań; Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFCH Warszawa; Dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM Katowice; Prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk – AM Katowice (od 2 etapu); Dyr. Ewa Kafel – IPiUM „Sielesia” Katowice; Dyr. Michał Klauza – Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie (od 2 etapu); Ks. dr hab. Zdzisław Madej – AM Kraków; Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec – Filharmonia Rzeszowska (od 2. etapu); Dyr. Jan Žemla – Filharmonia w Ostrawie (od 2. etapu); Ks. dr hab. Paweł Sobierajski, prof. AM – Katowice, organizator konkursu, mgr Katarzyna Ćwiek, sekretarz Jury, po wysłuchaniu uczestników finału Konkursu przyznano następujące nagrody główne oraz dodatkowe: (więcej…)

Czytaj więcej...

WERDYKT JURY 2019

WERDYKT JURY PO I. ETAPIE PRZESŁUCHAŃ

III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SOLOWEJ WOKALISTYKI SAKRALNEJ

ARS ET GLORIA 2019

Decyzją Jury III Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2019 w składzie: Dr hab. Grzegorz Biegas, prof. AM – AM Katowice – przewodniczący Jury; dr. hab. Jarosław Bręk – AM Poznań; Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFCH Warszawa; Dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM – AM Katowice; Dyr. Ewa Kafel – IPiUM „Sielesia” Katowice; Ks. dr hab. Zdzisław Madej – AM Kraków; Ks. dr hab. Paweł Sobierajski, prof. AM – AM Katowice, organizator konkursu; mgr Katarzyna Ćwiek – AM Katowice, sekretarz Jury, do finału Konkursu zakwalifikowali się następujący Uczestnicy: (więcej…)

Czytaj więcej...

Kolejność I etapu [aktualizacja]

Szanowni Państwo, w prezencie świąteczno-noworocznym przesyłam Państwu zarządzenie Organizatora zaakceptowane przez Przewodniczącego Jury na temat losowania „utworów do wyboru” w I i II etapie konkursu.

Losowanie utworów można pominąć, wskazując sekretarzowi Jury, które z „utworów do wyboru” zdecydowaliście się Państwo wykonać.

Bardzo serdecznie prosimy o punktualne przybywanie do Recepcji Konkursu  po klucz do „sali rozśpiewki” /na pół godziny przed występem/ i pod salę przesłuchań konkursowych /Aula AM/ oraz o przestrzeganie reguły dotyczącej czasu prezentacji.

(więcej…)

Czytaj więcej...

Repertuar Uczestników

KATEGORIA I

  1. ASZLAR ANETA – sopran (18)

Pianista: Maciej Janas

 

Etap I

  1. Żebrowski M. Suscepit Israel z „Magnificat”
  2. Moniuszko St. Polna różyczka
  3. Nowowiejski F. Ucichłeś, Jezuleńku
  4. Vivaldi A. Aria Ippolity Vieni, vieni, o mio diletto z opery „Ercole su’lTermodonte”

(więcej…)

Czytaj więcej...