Szanowni Pedagodzy, Drodzy Uczestnicy Konkursu,
na potrzeby naszego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej „ARS ET GLORIA” rozróżniamy trzy szczególne gatunki literatury wokalnej o charakterze duchowym: religijną, sakralną i liturgiczną.

  1. Wokalna literatura religijna– kategoria szeroka; należą tu wszystkie utwory, które co do inspiracji muzycznych i tekstualnych odwołują się do sfery duchowej oraz religijnej człowieka jako istoty otwartej na kontakt z Absolutem. Wspomniane utwory mogą powstawać w oparciu o różne rozumienie religii, wiary, Boga, źródeł i celu życia doczesnego, wieczności… i odpowiadać ludzkiemu przekonaniu o istotnej więzi każdej istoty żywej ze swoim Kreatorem, Dawcą istnienia, bez względu na Jego imię, moc oraz wielkość. Należą tu wszystkie utwory, które pomagają człowiekowi – istocie religijnej – zbliżyć się do swojego Boga i odpowiednio Go uczcić.
  2. Wokalna literatura sakralna– kategoria węższa; to utwory inspirowane wiarą w jej ujęciu chrześcijańskim, mające za swoje źródło teksty biblijne i liturgiczne /Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich/ i ich poetycką czy prozatorską wersję; należą tu wszelkie oratoria, kantaty, modlitwy o tematyce biblijnej, mające charakter uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania lub prośby adresowanej bezpośrednio do Boga Ojca, Syna Bożego, Ducha Świętego czy Matki Bożej lub przez wstawiennictwo świętych patronów, których dzieło i misję wysławiają. Należą tu także modlitewne arie operowe, oratoryjne, kantatowe, kościelne oraz pieśni o natchnionym tekście literackim            i muzycznym. Należy do tej grupy także cała wokalna literatura liturgiczna.
  3. Wokalna literatura liturgiczna – kategoria najwęższa; to utwory, które zgodnie     z obowiązującym prawodawstwem Kościołów chrześcijańskich  można wykonywać podczas liturgii: pieśni liturgiczne np. bożonarodzeniowe /kolędy, niektóre pastorałki, pieśni postne, wielkanocne, przygodne, ku czci Boga Ojca i Syna, Ducha Świętego, Matki Bożej oraz świętych, pieśni za zmarłych, modlitwy biblijne – także Psalmy. Nie chodzi tu o popularne pieśni kościelne i piosenki religijne (np. oazowe) w ich najprostszej formie, ale o ich opracowania artystyczne, stawiające wokalistom wysokie wymagania wykonawcze

W programie Konkursu prosimy uwzględniać wszystkie utwory należące do kategorii 2 i 3, czyli utwory sakralne i liturgiczne w ich artystycznych opracowaniach.

Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wiele wątpliwości programowych. Zawsze istnieje możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu ze mną. Gorąco zapraszam na Konkurs, łącząc serdeczne pozdrowienia. Szczęść Boże!