Informacja dla Laureatów Konkursu ARS ET GLORIA 2021

Szanowni Państwo Laureaci nagród i wyróżnień

Konkursu ARS ET GLORIA 2021,

 

przyjmijcie raz jeszcze nasze serdeczne pozdrowienia oraz gratulacje. Brawo! 

Zdobyte przez Państwa nagrody pieniężne zostaną przekazane Państwu przez Kwesturę Akademii Muzycznej w Katowicach na wskazane przez Was konta bankowe w okresie miesiąca od dnia ogłoszenia werdyktu, czyli do 4.02.2021 r.

W podobnym czasie na Państwa adres e-mail zostaną przesłane podpisane oraz opieczętowane dyplomy potwierdzające fakt zdobycia konkursowego trofeum.

Przekażcie, Państwo, nasze serdeczne gratulacje oraz pozdrowienia swoim Pedagogom wokalnym, Pianistom oraz wszystkim, dzięki którym mogliście Państwo skutecznie pokonać wszelkie trudności natury artystycznej oraz technicznej i przygotować możliwie najlepsze nagrania prezentujące Wasz kunszt wokalny, który zachwycił Jurorów.

Ze zrozumiałych względów natury zdrowotnej odwołano planowane wcześniej koncerty laureatów Konkursu. Jeżeli zaś chodzi o koncerty festiwalowe oraz filharmoniczne, na które zdobyliście Państwo zaproszenie w ramach przyznanych nagród i wyróżnień, Jurorzy Konkursu dołożą wszelkich starań, by zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniach artystycznych w swoich instytucjach kultury w roku 2021 lub 2022, w zależności od dalszego rozwoju sytuacji zdrowotnej oraz ekonomicznej, związanej z pandemią. Stosowne propozycje oraz ustalenia w tej kwestii dotrą do Państwa drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.   

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Łączymy gratulacje i życzenia dalszego pięknego rozwoju artystycznego.

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję Konkursu już za dwa lata!

 

Z serdecznościami i pozdrowieniami

Organizatorzy AeG

Czytaj więcej...

WERDYKT KOŃCOWY KONKURSU „ARS ET GLORIA” 2021

WERDYKT  KOŃCOWY  JURY

IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SOLOWEJ WOKALISTYKI SAKRALNEJ

ARS ET GLORIA 2021

 

Decyzją Jury IV Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej

ARS ET GLORIA 2021

w składzie:

I etap

Dr hab. Ewa Biegas, prof. AM – AM Katowice – przewodnicząca Jury I etapu

Dr hab. Jaroław Bręk – AM Poznań

Mgr Ewa Kafel – Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Prof. dr hab. ks. Zdzisław Madej – AM Kraków

Dr hab. Ewa Marciniec, prof. AM – AM Gdańsk

Dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM – AM Katowice – dyrektor Konkursu

Mgr Katarzyna Ćwiek – AM Katowice – sekretarz Jury

II etap

Prof. dr hab. Grzegorz Biegas – AM Katowice – przewodniczący Jury II etapu

Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFC Warszawa

Dyr. Sławomir Chrzanowski – Filharmonia Zabrzańska

Kier. Regina Gowarzewska – Filharmonia Śląska w Katowicach – Biuro Koncertowe

Dyr. Tomasz Janczak – Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

Dyr. Maciej Puto – Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

Dyr. Robert Wasilewski – Filharmonia Koszalińska

Dyr. Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec – Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

Dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM – AM Katowice – dyrektor Konkursu

Mgr Katarzyna Ćwiek – AM Katowice – sekretarz Jury

przyznano następujące nagrody główne, wyróżnienia oraz nagrody dodatkowe:

 

NAGRODY GŁÓWNE i WYRÓŻNIENIA /kwoty brutto/

 

KATEGORIA I 

Nagrody główne:                           

I           – nie przyznano

II         – Piotrowski Daniel Oktawian /1000 zł

III        – Baranowski Jan / 500 zł

– Piecka Monika  / 500 zł

Wyróżnienia:

I           – Kowalski Wojciech

II         – Dzieńska Aleksandra

 

KATEGORIA II

Nagrody główne:                                      

I           – Napierała Stanisław / 3000 zł

II         – nie przyznano

III        – Blanik Aleksandra /1000 zł

– Nowicka Małgorzata / 1000 zł

– Noskiewicz Dominika / 1000 zł

Wyróżnienia:

I           – Czerwiński Dawid

II         –  Kruszyna Agnieszka

III        –  Garstka Adriana

 

KATEGORIA III  

Nagrody główne:           

I           – nie przyznano

II         – Szmidt Jakub /3000 zł

– Lopocz Ewa / 3000 zł

III        – Ziółkowska Sylwia / 2000 zł

– Kalina Piotr / 2000 zł

Wyróżnienia:

I           – Kopeć Justyna

II         – Radziszewska-Sojka Joanna

III        – Maślanka Anna

IV        – Wyborski Patryk

V         – Sendrowska Monika

 

NAGRODY DODATKOWE

 

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu sakralnego

– udział w Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2021

Bałachowska-Jagusz Aleksandra

 

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie arii operowej

– udział w Operowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2021

Kalina Piotr

 

Dra hab. Jarosława Bręka, AM Poznań

– udział w koncercie festiwalowym:

Ziółkowska Sylwia, Napierała Stanisław

 

Prof. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego, UMFC Warszawa

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym:

Bałachowska-Jagusz Aleksandra, Szmidt Jakub

 

Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, Sławomira Chrzanowskiego

– udział w koncercie filharmonicznym:

Radziszewska-Sojka Joanna, Ziółkowska Sylwia, Szmidt Jakub, Wyborski Patryk

 

Kierownika Biura Koncertowego Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Reginy Gowarzewskiej

– udział w koncercie filharmonicznym:

Sendrowska Monika, Szmidt Jakub

 

Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Tomasza Janczaka

– udział w koncercie filharmonicznym:

Radziwszewska-Sojka Joanna, Ziółkowska Sylwia, Szmidt Jakub

 

Dyrektora Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Macieja Puto

– udział w koncercie filharmonicznym:

Bałachowska-Jagusz Aleksandra, Radziszewska-Sojka Joanna

 

Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej, Roberta Wasilewskiego

– udział w koncercie filharmonicznym:

Garstka Adriana, Lopocz Ewa, Kalina Piotr, Napierała Stanisław, Radziszewska-Sojka Joanna, Wyborski Patryk

 

Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Prof. dr hab. Marty Wierzbieniec:

Noskiewicz Dominika, Ziółkowska Sylwia, Kalina Piotr, Szmidt Jakub – udział w koncercie symfonicznym

Blanik Aleksandra, Dzieńska Aleksandra, Napierała Stanisław, Piotrowski Daniel Oktawian – udział        w koncercie kameralnym

 

Nagroda dla najlepszego tenora w kategorii III – Kalina Piotr / 1000 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu XX w. – Ziółkowska Sylwia / 1000 zł

 

Przyznano także wyróżnienia dla następujących pianistów:

– Malorny-Konopka Mirella

– Staszczyszyn-Żak Marta

– Landowski Michał

– Wezner Bartłomiej

oraz

– Bednarikova Regina / Czechy

– Cinauskas Gytis / Litwa  

 

Prof. dr hab. Grzegorz Biegas, AM Katowice; Przewodniczący Jury

Mgr Katarzyna Ćwiek, AM w Katowicach; Sekretarz Jury

Ks. dr hab. Paweł Sobierajski, prof. AM, AM w Katowicach, Dyrektor Konkursu

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom oraz Uczestnikom wyróżnionym,

Państwa Pedagogom Głównym oraz Pianistom.

Pozdrawiamy wszystkich Uczestników, którym nie udało się tym razem zdobyć nagrody.

Zapraszamy Państwa na kolejne edycje naszego Konkursu.

JURY i ORGANIZATORZY KONKURSU ARS ET GLORIA 2021

 

UWAGA:

KONCERTY LAUREATÓW KONKURSU ODWOŁANE

Czytaj więcej...

Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu „ARS ET GLORIA” 2020-2021

Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu

ARS ET GLORIA 2020/2021

/alfabetyczna kolejność nazwisk/

 

Kategoria I

Baranowski Jan

Dzieńska Aleksandra

Kłaptocz Zuzanna

Kotkova Zdenka

Kowalski Wojciech

Piecka Monika

Piotrowski Daniel Oktawian

 

Kategoria II

Blanik Aleksandra

Boichenko Valeria

Borgiel Jakub

Czerwiński Dawid

Garstka Adriana

Herdzik Joanna

Kruszyna Agnieszka

Napierała Stanisław

Noskiewicz Dominika

Nowicka Małgorzata

Pawłowska Magdalena

 

Kategoria III

Bałachowska-Jagusz Aleksandra

Chorobiński Szymon

Dybowska Paulina

Garganisz Zofia

Hudzovska Yana

Janicki Michał

Kalina Piotr

Karzełek Piotr

Komorek Michał

Kopeć Justyna

Lopocz Ewa

Maślanka Anna

Pawłowska Katarzyna

Radziszewska-Sojka Joanna

Sendrowska Monika

Szmidt Jakub

Świderska Marta

Wyborski Patryk

Yankovskyi Viktor

Ziółkowska Sylwia

Czytaj więcej...

Uwaga! Attention!

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Szanowni Państwo Jurorzy oraz Uczestnicy IV Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,

w związku z nadzwyczajną sytuacją pandemiczną oraz planowanym wprowadzeniem tuż po Nowym Roku zasady ograniczonego przemieszczania się ludności na terenie całego kraju w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa transmisji wirusa, Organizatorzy z dniem 5.12.2020 roku podejmują ważną decyzję o przeprowadzeniu II ETAPU KONKURSU METODĄ ONLINE z wykorzystaniem nagrań utworów konkursowych.

Z tego powodu przedłuża się termin nadsyłania linków do nagrań II etapu Konkursu do 30 grudnia 2020. Dotyczy to, oczywiście, osób, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu.

Nienadesłanie adresu internetowego przygotowanych nagrań do dnia 30 grudnia na adres organizatora: [email protected] skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika z udziału w finale Konkursu.

Mając nadzieję, iż powyższe ogłoszenie ułatwi Pedagogom i Uczestnikom Konkursu optymalne rozłożenie czasu pracy artystycznej w grudniu oraz jeszcze lepsze przygotowanie wybranych utworów, przesyłamy wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia:

Błogosławionych, radosnych, bezpiecznych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia! Niech piękna Muzyka, która od wieków adoruje przychodzącego Boga, pomoże nam przeżyć nadchodzący czas Świąt i Nowego Roku we wzajemnej miłości, w głębokiej wierze w zwycięstwo dobra nad złem oraz w nadziei na szybki powrót całego świata do codzienności pełnej szczęścia i pokoju!

 

Organizatorzy AeG           

 

Attention!

Ladies and Gentlemen,

as of the 5th of December 2020, the organizers have made an important decision with regards to the 2nd Stage of the Competition via Online Submission of the recorded musical pieces.

For this reason, the deadline for sending links of the recordings of the 2nd Stage of the Competition is extended until 30 December 2020. This of course, applies only to these Participants who have qualified for the 2nd stage of the competition.

Failure to provide the Internet address of the prepared recordings by December 30 to the organizer’s email address: [email protected] will result in the Participant’s disqualification from the participation in the Competition’s finals.

We hope that the above announcement will make it easier for the Teachers/Mentors and Competition Participants to prepare the selected works even better. At the same time we would like take the opportunity to send you all our best wishes:

A blessed, happy, safe and healthy Christmas! May the beautiful Music, which for centuries has adored the coming of God, help us experience the coming Christmas and New Year time in mutual love, deep faith in the victory of good over evil and in the hope of a quick return of the whole world to everyday life full of happiness and peace!

“Ars et Gloria” Organizing Committee

Czytaj więcej...