Wyjaśnienia

Drodzy Uczestnicy,
w związku z zapytaniami o wysokość nagród II i III, które uległy zmianie w stosunku do zapisu w regulaminie, spieszymy z wyjaśnieniem następującego zapisu „Suma nagród głównych oraz ich wysokość w każdej kategorii nie może ulec zmianie w stosunku do kwot ogłoszonych w niniejszym regulaminie.”
Jury przez nagrody główne rozumie TYLKO I Nagrody w każdej kategorii. Nagrody II i III nie są nagrodami głównymi, a co za tym idzie – Jury miało prawo zdecydować o ich wysokości. Nie ma więc błędu w podanych kwotach.

Dear Participants,

in connection with inquiries about the amount of the 2nd and 3rd prizes, which have changed in relation to the provision in the regulations, we are in a hurry to explain the following provision „The sum total of the main prizes, as well as the total amount for each category, shall remain the same as prescribed herein. “

The Jury understands the main prizes ONLY as the 1st Prize in each category. The 2nd and 3rd prizes are not the main prizes – Jury had the right to decide on their amount. So, there is no error in the amounts given.