JURY 2020/2021

 

I etap

Dr hab. Ewa Biegas, prof. AM – AM Katowice – przewodnicząca Jury I etapu

Dr hab. Jaroław Bręk – AM Poznań

Mgr Ewa Kafel – Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Prof. dr hab. ks. Zdzisław Madej – AM Kraków

Dr hab. Ewa Marciniec, prof. AM – AM Gdańsk

Dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM – AM Katowice – dyrektor Konkursu

Mgr Katarzyna Ćwiek – AM Katowice – sekretarz Jury

 

II etap

Prof. dr hab. Grzegorz Biegas – AM Katowice – przewodniczący Jury II etapu

Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFC Warszawa

Dyr. Sławomir Chrzanowski – Filharmonia Zabrzańska

Dyr. Regina Gowarzewska – Filharmonia Śląska w Katowicach

Dyr. Tomasz Janczak – Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

Dyr. Maciej Puto – Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

Dyr. Robert Wasilewski – Filharmonia Koszalińska

Dyr. Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec – Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

Dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM – AM Katowice – dyrektor Konkursu

Mgr Katarzyna Ćwiek – AM Katowice – sekretarz Jury