WERDYKT  KOŃCOWY  JURY

II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SOLOWEJ WOKALISTYKI SAKRALNEJ

ARS ET GLORIA 2017

            Decyzją Jury II Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2017 w składzie: Prof. Helena Łazarska (przewodnicząca), Prof. dr hab. Piotr Łykowski, Ks. dr hab. Robert Kaczorowski, Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński, Dyr. Sławomir Chrzanowski, Dyr. Ewa Kafel, Prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk, Prof. zw. dr hab. Feliks Widera, Prof. dr hab. Jan Ballarin, Prof. AM, dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska (sekretarz Jury), Ks. dr hab. Paweł Sobierajski (organizator główny Konkursu), przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY GŁÓWNE

 

KATEGORIA I

I Nagroda – 1500 – Ihor Maryshkin

II Nagroda – 800 – Alina Prohowska

III Nagroda – 500 – Magdalena Dudek

 

Wyróżnienie – 300 – Monika Nowak

Wyróżnienie – 300 – Kornelia Szczypka

Wyróżnienie – 300  – Aneta Aszlar

Wyróżnienie – 300 – Piotr Brożek

 

 

KATEGORIA II

I Nagroda – 3000 – Michał Janicki

II Nagroda – 1500 – Paweł Trojak

III Nagroda – 1000 – Piotr Karzełek

III Nagroda – Damian Żebrowski

Wyróżnienie – 400 – Katarzyna Krajcer

Wyróżnienie – 400 – Sylwia Ziółkowska

Wyróżnienie – 400 – Karolina Talarczyk

 

KATEGORIA III

I Nagroda – 6000 – Hasmik Sahakyan

II Nagroda – 2500 – Dagmara Barna

II Nagroda – 2500 – Adam Zaremba

III Nagroda – nie przyznano

 

Wyróżnienie – 500 – Olga Siemieńczuk

Wyróżnienie – 500 – Ada Ber

Wyróżnienie – 500 – Jan Żądło

Wyróżnienie – 500 – Dagmara Kołodziej

 

NAGRODY DODATKOWE

 

            Nagroda im. Maestry Anny Kościelniak

            za najlepsze wykonanie arii operowej – 1000 zł – Ada Ber

            Nagroda Grupy Wokalnej „Servi Domini Cantores”

            za najlepsze wykonanie utworu sakralnego – 1000 zł – Olga Siemieńczuk

 

            Nagroda specjalna DŚT Diecezji Sosnowieckiej

            za najlepsze wykonanie pastorałki polskiej – 1000 zł  – Bartosz Nowak

 

            Nagroda Grupy Wokalnej „Servi Domini Cantores”

            udział we wspólnym koncercie sakralnym – Paweł Trojak

            Nagroda Prof. Andrzeja Chorosińskiego

            udział w koncercie festiwalowym  we Wrocławiu – Hasmik Sahakyan,

            Nagroda Prof. Andrzeja Chorosińskiego

            udział w koncercie festiwalowym w Legnicy – Piotr Karzełek

            Nagroda Sławomira Chrzanowskiego

            Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej

udział w koncercie filharmonicznym – Hasmik Sahakyan, Aleksandra Opała,

Sławomir Naborczyk, Adam Zaremba

Nagroda Ewy Kafel

            Dyrektor IUiPK „Silesia” w Katowicach

udział w koncercie promocyjnym –  Olga Siemieńczuk, Ada Ber, Damian Żebrowski,

Paweł Trojak

 

NAGRODA DLA ZASŁUŻONEGO PEDAGOGA

500 – prof .dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska UMFC Warszawa

 

NAGRODA DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY

– 500 – Katarzyna Rzeszutek

NAGRODA DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY

– 500 – Justyna Skoczek

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim

Laureatom oraz Uczestnikom wyróżnionym,

Państwa Pedagogom Głównym oraz Pianistom.

Pozdrawiamy wszystkich Uczestników,

którym nie udało się tym razem zdobyć nagrody.

Zapraszamy Państwa na kolejne edycje naszego Konkursu.

/-/ JURY i ORGANIZATORZY KONKURSU ARS ET GLORIA 2017

UWAGA:

Wszyscy Laureaci Konkursu i Uczestnicy wyróżnieni

biorą udział w Koncercie Laureatów w Sali Koncertowej AM

7.01.2017 r.; godz. 18.00.

Śpiewają wyłącznie zdobywcy nagród głównych każdej kategorii. Osoby wyróżnione i zdobywcy nagród specjalnych zaproszeni są po odbiór dyplomów i przyznanych kwot.

Wykonywany repertuar koncertu zostanie podany 7.01.2017 r.

o godz. 14.00 w Recepcji Konkursu.

Ewentualne próby w Sali Koncertowej od godz. 15.00 – 17.00

 

Informacje na temat

Koncertów Laureatów 8.01.2017 r.

zostaną podane dnia 7.01.2017 r. o godz. 16.00

w Recepcji Konkursu po konsultacji z Laureatami i ich Pianistami-akompaniatorami

 

/-/ Organizatorzy