WERDYKT KOŃCOWY KONKURSU „ARS ET GLORIA” 2021

WERDYKT  KOŃCOWY  JURY

IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SOLOWEJ WOKALISTYKI SAKRALNEJ

ARS ET GLORIA 2021

 

Decyzją Jury IV Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej

ARS ET GLORIA 2021

w składzie:

I etap

Dr hab. Ewa Biegas, prof. AM – AM Katowice – przewodnicząca Jury I etapu

Dr hab. Jaroław Bręk – AM Poznań

Mgr Ewa Kafel – Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Prof. dr hab. ks. Zdzisław Madej – AM Kraków

Dr hab. Ewa Marciniec, prof. AM – AM Gdańsk

Dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM – AM Katowice – dyrektor Konkursu

Mgr Katarzyna Ćwiek – AM Katowice – sekretarz Jury

II etap

Prof. dr hab. Grzegorz Biegas – AM Katowice – przewodniczący Jury II etapu

Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFC Warszawa

Dyr. Sławomir Chrzanowski – Filharmonia Zabrzańska

Kier. Regina Gowarzewska – Filharmonia Śląska w Katowicach – Biuro Koncertowe

Dyr. Tomasz Janczak – Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

Dyr. Maciej Puto – Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

Dyr. Robert Wasilewski – Filharmonia Koszalińska

Dyr. Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec – Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

Dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM – AM Katowice – dyrektor Konkursu

Mgr Katarzyna Ćwiek – AM Katowice – sekretarz Jury

przyznano następujące nagrody główne, wyróżnienia oraz nagrody dodatkowe:

 

NAGRODY GŁÓWNE i WYRÓŻNIENIA /kwoty brutto/

 

KATEGORIA I 

Nagrody główne:                           

I           – nie przyznano

II         – Piotrowski Daniel Oktawian /1000 zł

III        – Baranowski Jan / 500 zł

– Piecka Monika  / 500 zł

Wyróżnienia:

I           – Kowalski Wojciech

II         – Dzieńska Aleksandra

 

KATEGORIA II

Nagrody główne:                                      

I           – Napierała Stanisław / 3000 zł

II         – nie przyznano

III        – Blanik Aleksandra /1000 zł

– Nowicka Małgorzata / 1000 zł

– Noskiewicz Dominika / 1000 zł

Wyróżnienia:

I           – Czerwiński Dawid

II         –  Kruszyna Agnieszka

III        –  Garstka Adriana

 

KATEGORIA III  

Nagrody główne:           

I           – nie przyznano

II         – Szmidt Jakub /3000 zł

– Lopocz Ewa / 3000 zł

III        – Ziółkowska Sylwia / 2000 zł

– Kalina Piotr / 2000 zł

Wyróżnienia:

I           – Kopeć Justyna

II         – Radziszewska-Sojka Joanna

III        – Maślanka Anna

IV        – Wyborski Patryk

V         – Sendrowska Monika

 

NAGRODY DODATKOWE

 

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu sakralnego

– udział w Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2021

Bałachowska-Jagusz Aleksandra

 

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie arii operowej

– udział w Operowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2021

Kalina Piotr

 

Dra hab. Jarosława Bręka, AM Poznań

– udział w koncercie festiwalowym:

Ziółkowska Sylwia, Napierała Stanisław

 

Prof. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego, UMFC Warszawa

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym:

Bałachowska-Jagusz Aleksandra, Szmidt Jakub

 

Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, Sławomira Chrzanowskiego

– udział w koncercie filharmonicznym:

Radziszewska-Sojka Joanna, Ziółkowska Sylwia, Szmidt Jakub, Wyborski Patryk

 

Kierownika Biura Koncertowego Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Reginy Gowarzewskiej

– udział w koncercie filharmonicznym:

Sendrowska Monika, Szmidt Jakub

 

Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Tomasza Janczaka

– udział w koncercie filharmonicznym:

Radziwszewska-Sojka Joanna, Ziółkowska Sylwia, Szmidt Jakub

 

Dyrektora Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Macieja Puto

– udział w koncercie filharmonicznym:

Bałachowska-Jagusz Aleksandra, Radziszewska-Sojka Joanna

 

Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej, Roberta Wasilewskiego

– udział w koncercie filharmonicznym:

Garstka Adriana, Lopocz Ewa, Kalina Piotr, Napierała Stanisław, Radziszewska-Sojka Joanna, Wyborski Patryk

 

Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Prof. dr hab. Marty Wierzbieniec:

Noskiewicz Dominika, Ziółkowska Sylwia, Kalina Piotr, Szmidt Jakub – udział w koncercie symfonicznym

Blanik Aleksandra, Dzieńska Aleksandra, Napierała Stanisław, Piotrowski Daniel Oktawian – udział        w koncercie kameralnym

 

Nagroda dla najlepszego tenora w kategorii III – Kalina Piotr / 1000 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu XX w. – Ziółkowska Sylwia / 1000 zł

 

Przyznano także wyróżnienia dla następujących pianistów:

– Malorny-Konopka Mirella

– Staszczyszyn-Żak Marta

– Landowski Michał

– Wezner Bartłomiej

oraz

– Bednarikova Regina / Czechy

– Cinauskas Gytis / Litwa  

 

Prof. dr hab. Grzegorz Biegas, AM Katowice; Przewodniczący Jury

Mgr Katarzyna Ćwiek, AM w Katowicach; Sekretarz Jury

Ks. dr hab. Paweł Sobierajski, prof. AM, AM w Katowicach, Dyrektor Konkursu

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom oraz Uczestnikom wyróżnionym,

Państwa Pedagogom Głównym oraz Pianistom.

Pozdrawiamy wszystkich Uczestników, którym nie udało się tym razem zdobyć nagrody.

Zapraszamy Państwa na kolejne edycje naszego Konkursu.

JURY i ORGANIZATORZY KONKURSU ARS ET GLORIA 2021

 

UWAGA:

KONCERTY LAUREATÓW KONKURSU ODWOŁANE