JURORZY KONKURSU ARS ET GLORIA 2016

Prof. Helena Łazarska – Wiedeń / Kraków; przewodnicząca Jury

Prof. dr hab. Piotr Łykowski – AM Wrocław

Ks. dr hab. Robert Kaczorowski – AM Gdańsk

Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – organista, UMFC Warszawa (w 2 etapie)

Dyr. Sławomir Chrzanowski – Dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej (w 2 etapie)

Dyr. Ewa Kafel – Dyrektor IUiPK „Silesia” w Katowicach (w 2 etapie)

Prof. dr hab. Feliks Widera – Dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego, AM Katowice

Prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk – Dyrektor Instytutu Wokalno-Aktorskiego,

AM Katowice

Prof. dr hab. Jan Ballarin – AM Katowice

Dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM – AM Katowice; sekretarz Jury

Ks. adt dr hab. Paweł Sobierajski – AM Katowice; organizator główny konkursu<