JURORZY  KONKURSU ARS ET GLORIA 2017

Prof. Helena Łazarska – Wiedeń / Kraków, przewodnicząca Jury

Prof. dr hab. Piotr Łykowski – Dziekan Wydziału Wokalnego, AM Wrocław

Ks. dr hab. Robert Kaczorowski, prof. AM – AM Gdańsk

Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFC Warszawa (w 2. etapie konkursu)

Dyrektor Sławomir Chrzanowski – Filharmonia Zabrzańska (w 2. etapie konkursu )

Dyrektor Ewa Kafel – IUiPK „Silesia” Katowice (w 2. etapie konkursu)

Prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk – Dyrektor Instytutu Wokalno-Aktorskiego, AM Katowice

Prof. dr hab. Feliks Widera – Dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego,     AM Katowice

Dr hab. Ewa Biegas, prof. AM – AM Katowice

Dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM – AM Katowice, sekretarz Jury

Ks. adt dr hab. Paweł Sobierajski – AM Katowice, organizator główny Konkursu