NAGRODY

Przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

NAGRODY GŁÓWNE /kwoty brutto/

 

Kategoria I                            Kategoria II                          Kategoria III                       

I – 1500 zł                              I – 3000 zł                              I – 4000 zł

II – 1000 zł                             II – 2000 zł                             II – 3000 zł

III – 500 zł                              III – 1000 zł                           III – 2000 zł

Wyróżnienia:                        Wyróżnienia:                        Wyróżnienia:

I, II, III                                  I, II, III                                   I, II, III

 

NAGRODY DODATKOWE

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu sakralnego

– udział w Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2021

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie arii operowej

– udział w Operowo-operetkowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2021

Prof. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego, UMFC Warszawa

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym

Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, Sławomira Chrzanowskiego

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektor Biura Koncertowego Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Reginy Gowarzewskiej

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Tomasza Janczaka

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektora Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Macieja Puto

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej, Roberta Wasilewskiego

Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Prof. dr hab. Marty Wierzbieniec

– udział w koncercie filharmonicznym

Studyjne nagranie DVD połączone z transmisją radiową i telewizyjną wykonania.

Jury konkursu zastrzega sobie prawo zmiany ilości nagród głównych i wyróżnień (np. ex aequo). Suma nagród głównych oraz ich wysokość w każdej kategorii nie może ulec zmianie w stosunku do kwot ogłoszonych w niniejszym regulaminie.

Przewidziano także nagrody pieniężne dla wyróżniających się pianistów-akompaniatorów. Ich wysokość i ilość zostanie podana przy ogłoszeniu wyników konkursu.