NAGRODY GŁÓWNE /kwoty brutto/

Kategoria I Kategoria II Kategoria III

I – 2500 zł I – 4000 zł I – 7000 zł

II – 2000 zł II – 3000 zł II – 5000 zł

III – 1500 zł III – 2000 zł III – 3000 zł

NAGRODY DODATKOWE

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu sakralnego

– występ na Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie kolędy lub pastorałki polskiej

– występ na Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie arii operowej

– występ na Operowo-operetkowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki

– występ na Operowo-operetkowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Grupy Wokalnej Księży Solistów „Servi Domini Cantores”

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym

Prof. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego, UMFC Warszawa

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym

Dra hab. Jarosława Bręka, AM Poznań

– udział w koncercie festiwalowym

Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, Sławomira Chrzanowskiego

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektor IPiUM „Silesia” w Katowicach, Ewy Kafel

– udział w koncercie promocyjnym w Sali Kameralnej NOSPR

Dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie, Michała Klauzy

– udział w koncercie z orkiestrą

Dyrektor Filharmonii Rzeszowskiej, Prof. dr hab. Marty Wierzbieniec

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektora Filharmonii w Ostrawie, Jana Žemli

– udział w koncercie filharmonicznym

11. Jury konkursu zastrzega sobie prawo zmiany ilości nagród głównych i wyróżnień (np. ex aequo). Suma nagród głównych oraz ich wysokość w każdej kategorii nie może ulec zmianie w stosunku do kwot ogłoszonych w niniejszym regulaminie.

12. Przewidziano także nagrody pieniężne dla wyróżniających się pianistów-akompaniatorów. Ich wysokość i ilość zostanie podana przy ogłoszeniu wyników konkursu.