Pytania dotyczące Konkursu „Ars et Gloria” 2021

  1. Do kiedy trzeba wysłać formularz zgłoszeniowy na Konkurs Ars et Gloria 2021?

Kartę zgłoszeniową udziału w Konkursie wysyłamy na adres organizatora [email protected] do 30.11.2020 r. razem z oświadczeniem uczestnika Konkursu oraz potwierdzeniem dokonania stosownej opłaty konkursowej.

  1. Do kiedy należy przesłać nagrania programu wybranego na I i II etapu Konkursu?

Należy je przesłać do dnia 15.12.2020 podając adres strony Youtube, pod którym dane nagranie się znajduje. Tę informację można dodać na kolejnej karcie zgłoszeniowej, na której należy podać ostateczny program konkursowy nagrany w nadesłanych plikach.

  1. Czy między nagrywanymi utworami w programie danego etapu można zrobić przerwę?

Tak! Należy pamiętać, że to poszczególne utwory należy nagrać bez dodatkowego montażu, cięć, retuszów, korekt, zmian oraz wszelkich innych działań masteringowych, które mogą być podstawą dyskwalifikacji nagrań i samego uczestnika Konkursu. Między utworami można zachować przerwę oraz dokonać stosownego cięcia. Czas nagrania musi zachować regulaminowy limit do 10 minut w I etapie oraz do 15 minut w II etapie Konkursu.

  1. Czy każdy etap powinien być nagrany w osobnym pliku?

Owszem! Utwory każdego z etapów Konkursu nagrywamy osobno, to znaczy w jednym pliku utwory na I etap Konkursu, w drugim pliku utwory na II etap Konkursu i umieszczamy je pod dwoma różnymi adresami na stronie Youtube; jeden adres dla utworów I etapu, drugi adres dla utworów II etapu.

  1. Czy nagrania utworów mogą pochodzić z wcześniejszych koncertów, konkursów, nagrań?

Nagrania powinny być aktualne, rejestrowane nie wcześniej niż we wrześniu 2020 roku. W obrębie danego etapu można prezentować tylko nagrania rejestrowane tym samym sprzętem, w tej samej sali, czyli w tych samych warunkach akustycznych,  z tym samym pianistą – akompaniatorem oraz tym samym instrumentem. Rejestrowany dźwięk nie może być dodatkowo „dogłaśniany”, czyszczony, w żaden sposób „remasteringowany”.

  1. Jakie utwory spełniają wymaganie regulaminowe: „sakralny artystyczny utwór Maryjny”.

To utwory komponowane do biblijnych oraz tradycyjnych słów pozdrowienia anielskiego  „Ave Maria” i „Magnificat” w różnych tłumaczeniach oraz do antyfon i tekstów Maryjnych, które są modlitwami liturgicznymi: „Alma Redemptoris Mater”, „Ave, maris stella”, „Ave, Regina caelorum”, „Salve, Mater”, „Salve Regina”, „Stabat Mater”, „Sub Tuum praesidium”, „Regina caeli, laetare”. To także dawne czy współczesne kompozycje – modlitwy o tematyce Maryjnej, np. „Vergin tutto amor” F. Durante, „Wezwanie Marii” St. Moniuszki, „Matki człowieczej lament” E. Pałłasza i inne utwory o tej tematyce, mające charakter sakralny.

  1. Czy trzeba wypełnić oświadczenie Uczestnika Konkursu?

Tak, każdy Uczestnik Konkursu powinien koniecznie przesłać na adres Organizatora: [email protected] podpisane przez siebie oświadczenie, które należy pobrać ze strony Konkursu.