Uwaga! Attention!

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Szanowni Państwo Jurorzy oraz Uczestnicy IV Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,

w związku z nadzwyczajną sytuacją pandemiczną oraz planowanym wprowadzeniem tuż po Nowym Roku zasady ograniczonego przemieszczania się ludności na terenie całego kraju w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa transmisji wirusa, Organizatorzy z dniem 5.12.2020 roku podejmują ważną decyzję o przeprowadzeniu II ETAPU KONKURSU METODĄ ONLINE z wykorzystaniem nagrań utworów konkursowych.

Z tego powodu przedłuża się termin nadsyłania linków do nagrań II etapu Konkursu do 30 grudnia 2020. Dotyczy to, oczywiście, osób, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu.

Nienadesłanie adresu internetowego przygotowanych nagrań do dnia 30 grudnia na adres organizatora: [email protected] skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika z udziału w finale Konkursu.

Mając nadzieję, iż powyższe ogłoszenie ułatwi Pedagogom i Uczestnikom Konkursu optymalne rozłożenie czasu pracy artystycznej w grudniu oraz jeszcze lepsze przygotowanie wybranych utworów, przesyłamy wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia:

Błogosławionych, radosnych, bezpiecznych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia! Niech piękna Muzyka, która od wieków adoruje przychodzącego Boga, pomoże nam przeżyć nadchodzący czas Świąt i Nowego Roku we wzajemnej miłości, w głębokiej wierze w zwycięstwo dobra nad złem oraz w nadziei na szybki powrót całego świata do codzienności pełnej szczęścia i pokoju!

 

Organizatorzy AeG           

 

Attention!

Ladies and Gentlemen,

as of the 5th of December 2020, the organizers have made an important decision with regards to the 2nd Stage of the Competition via Online Submission of the recorded musical pieces.

For this reason, the deadline for sending links of the recordings of the 2nd Stage of the Competition is extended until 30 December 2020. This of course, applies only to these Participants who have qualified for the 2nd stage of the competition.

Failure to provide the Internet address of the prepared recordings by December 30 to the organizer’s email address: [email protected] will result in the Participant’s disqualification from the participation in the Competition’s finals.

We hope that the above announcement will make it easier for the Teachers/Mentors and Competition Participants to prepare the selected works even better. At the same time we would like take the opportunity to send you all our best wishes:

A blessed, happy, safe and healthy Christmas! May the beautiful Music, which for centuries has adored the coming of God, help us experience the coming Christmas and New Year time in mutual love, deep faith in the victory of good over evil and in the hope of a quick return of the whole world to everyday life full of happiness and peace!

“Ars et Gloria” Organizing Committee