Komunikat II

 Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim za wzięcie udziału w I etapie Konkursu.

Pozdrawiamy Tych, którzy już zakończyli swój występ w tegorocznej edycji.

Zapraszamy Państwa już za dwa lata i życzymy dalszego pięknego rozwoju.

Gratulujemy Wszystkim zakwalifikowanym do dalszych przesłuchań.

Wokalistów, którzy chcą współpracować w II etapie z pianistą konkursowym

prosimy o pilne (!!!) nadsyłanie materiałów nutowych, zgodnie z regulaminem.

Ladies and Gentlemen,

Thank you All for participating in the first stage of the Competition.

Greetings to those who have already finished their performance in this year’s edition.

We invite you in two years and wish you further beautiful development.

Congratulations to all those qualified for further auditions.

Vocalists who want to cooperate in the second stage with a competition pianist

are asked to immediately (!!!) send the sheet music, in line with the Rules of Procedure.

Organizatorzy Organizers

ARS ET GLORIA 2023

Punkt 7. Regulaminu: Uczestnik konkursu występujący z prośbą o współpracę z pianistą konkursowym podczas II i III etapu Konkursu […] zobowiązuje się do:

– nadesłania papierowej kopii nut /odpowiednio uporządkowanych oraz podpisanych przez uczestnika/ na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33; z dopiskiem: „Ars et Gloria 2023 – Nuty”; w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie nadesłane materiały nie zostaną zwrócone;

– nawiązania kontaktu z pianistą konkursowym wskazanym przez organizatorów i umówienia terminu ewentualnych prób.

  1. A participant requesting cooperation with a pianist provided by the organisers during the II & III stage of the Competition […] is obliged to:

– send a paper copy of a properly organized and signed sheet music to: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33, Poland; in an envelope with the following reference note: „Ars et Gloria 2023 – Nuty”; should a participant resign from the competition, the materials sent in will not be returned;

– contact the pianist designated by the organisers and make appointments for rehearsals should they be necessary.