Szanowni Pedagodzy, Drodzy Uczestnicy Konkursu,
na potrzeby naszego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej „ARS ET GLORIA” rozróżniamy trzy główne kategorie uczestników:

KATEGORIA I: uczniowie i absolwenci klas wokalnych szkół muzycznych II. stopnia, urodzeni po 31.12.1991 r. (uczestnicy niepełnoletni przybywają na konkurs z pełnoletnim opiekunem!)

KATEGORIA II: studenci i absolwenci studiów wokalnych I. stopnia (studia licencjackie), urodzeni po 31.12.1986 r.

KATEGORIA III: studenci i absolwenci studiów wokalnych II. stopnia (studia magisterskie), studenci i absolwenci studiów podyplomowych czy doktoranckich, soliści teatrów operowych lub muzycznych, urodzeni po 31.12.1981 r.

Jeżeli chodzi o muzyków zdobywających swoje wykształcenie wokalne na zajęciach prywatnych, kursach mistrzowskich, w zagranicznych konserwatoriach muzycznych lub podczas realizacji przedmiotu: emisja głosu w ramach studiów na wydziałach muzycznych szkół wyższych innych niż wydziały wokalne i wokalno-aktorskie zasada jest następująca:

– osoba niebędąca aktualnie uczniem, studentem lub absolwentem wokalistyki na którymkolwiek z poziomów jej nauczania, zdobywający swe wykształcenie wokalne prywatnie, także podczas wokalnych kursów mistrzowskich,

– uczeń lub absolwent wokalistyki w zagranicznych konserwatoriach muzycznych niebędący aktualnie studentem wokalistyki na wydziałach wokalnych lub wokalno-aktorskich wyższych szkół muzycznych ,

– student lub absolwent wydziałów muzycznych szkół wyższych innych niż wydziały wokalne i wokalno-aktorskie, niebędący absolwentem wokalistyki na którymkolwiek z poziomów jej prowadzenia, będą zaliczani do poszczególnych kategorii uczestników Konkursu „ARS ET GLORIA” najpierw w zależności od swojego wieku, następnie w zależności od długości procesu swego kształcenia wokalnego: do 3 lat uczenia się śpiewu – Kategoria I; od 3 do 6 lat uczenia się śpiewu – Kategoria II, ponad 6 lat uczenia się śpiewu – Kategoria III.   

– kandydat / uczestnik musi ponadto spełniać wszelkie wymagania: repertuarowe, finansowe, czasowe oraz inne, do których zobowiązuje go Regulamin Konkursu.

W przypadkach wątpliwych i szczególnych istnieje możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu ze mną. Łączę serdeczne pozdrowienia.