SERVI DOMINI CANTORES – Śpiewający Słudzy Pańscy – to grupa księży wokalistów, absolwentów wydziałów wokalno-aktorskich polskich akademii muzycznych. Należą do niej: o. Rafał Kobyliński – tenor (jezuita; Warszawa), ks. Zdzisław Madej – tenor (Wrocław), ks. Paweł Sobierajski – tenor (Katowice, Będzin), o. Tomasz Jarosz – baryton (redemptorysta; Gliwice), ks. Robert Kaczorowski – bas-baryton (Gdańsk). Założona w roku 2004 grupa wokalna wykonuje szeroki repertuar: pieśni sakralne, arie oratoryjno-kantatowe różnych kompozytorów, arie operowe oraz pieśni ze światowego repertuaru. Członkowie grupy prowadzą na co dzień ożywioną działalność duszpasterską, ewangelizacyjną, naukowo-dydaktyczną i artystyczną. Współpracują z wybitnymi pianistami, organistami i dyrygentami, prezentując muzyczne sacrum i profanum na festiwalach oraz koncertach w kraju i poza jego granicami.

O. Rafał Kobyliński, tenor (jezuita, Warszawa – Falenica); edukację muzyczną rozpoczął na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Jana Kunerta. Po trzech latach studiów podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu Jezuitów. Po ukończeniu studiów filozoficznych powrócił na Akademię Muzyczną, tym razem w Gdańsku, gdzie ukończył studia wokalne w klasie prof. Ryszarda Minkiewicza w 2003 r. Aktualnie przygotowuje doktorat z wokalistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Ks. Zdzisław Madej, tenor (Wrocław); doktor filozofii, doktor hab. wokalistyki. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Ewy Czermak. W latach 2001 – 2003 był stypendystą Sttatliche Hohschule fur Music we Fryburgu w klasie prof. Reginaldo Pinheiro. Obecnie jest opiekunem Duszpasterstwa Środowisk Twórczych we Wrocławiu, dyrektorem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Wrocławiu. Jest także kierownikiem Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego. Jest także solistą Opery Wrocławskiej.

Ks. Paweł Sobierajski, tenor (Katowice – Będzin); doktor nauk pedagogiczno-teologicznych i doktor hab. wokalistyki (Katowice). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu solowego Maestry Anny Kościelniak, uczennicy legendarnej Ady Sari. Laureat głównych nagród międzynarodowych konkursów wokalnych w Karlowych Varach i Trnawie. Jest adiunktem Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach, wykładowcą śpiewu solowego, pedagogiki, komunikacji interpersonalnej i metodyki nauczania. Jest opiekunem Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Diecezji Sosnowieckiej.

O. Tomasz Jarosz, baryton (Gliwice); redemptorysta; doktor wokalistyki. W roku 2001 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie śpiewu solowego prof. Wojciecha Jana Śmietany; w 2003 r. natomiast Wydział Muzyki Kościelnej tejże Akademii (organista). Jest wykładowcą muzyki kościelnej w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz emisji głosu w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Ks. Robert Kaczorowski, bas-baryton (Gdańsk), doktor hab. wokalistyki. W roku 2002 ukończył studia organowe w gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Bogusława Grabowskiego, a w 2004 r. studia wokalne na tejże Akademii w klasie śpiewu solowego prof. Piotra Kusiewicza. Jest adiunktem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku (klasa śpiewu solowego). Jest autorem wielu nagrań fonograficznych oraz licznych publikacji z dziedziny teologii i wokalistyki. Jest proboszczem kaszubskiej parafii w Szemudzie.

Księża Soliści postanowili ufundować dwie nagrody dla uczestników Międzynarodowego Konkursu Wokalnego ARS ET GLORIA: nagrodę za najlepsze wykonanie utworu sakralnego (1000 zł) oraz nagrodę w postaci zaproszenia laureata konkursu do wspólnego wykonania koncertu wokalno-instrumentalnego wraz z grupą Servi Domini Cantores.