Jurorzy Konkursu

 • Prof. dr hab. Grzegorz Biegas – AM Katowice – przewodniczący Jury
 • Dr hab. Jaroław Bręk – AM Poznań
 • Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFC Warszawa
 • Dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM Katowice
 • Dyr. Ewa Kafel – IPiUM „Sielesia” Katowice
 • Ks. dr hab. Zdzisław Madej – AM Kraków
 • Ks. dr hab. Paweł Sobierajski, prof. AM Katowice, organizator konkursu
 • Prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk – AM Katowice (od 2 etapu)
 • Dyr. Michał Klauza – Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie (od 2 etapu)
 • Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec – Filharmonia Rzeszowska (od 2. etapu)
 • Dyr. Jan Žemla – Filharmonia w Ostrawie (od 2. etapu)
 • Mgr Katarzyna Ćwiek – AM Katowice – sekretarz Jury

English Version

 • Prof. dr hab. Grzegorz Biegas – AM Katowice – chair of the Jury;
 • Dr hab. Jarosław Bręk – AM Poznań;
 • Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFC Warszawa;
 • Dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM Katowice;
 • Prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk – AM Katowice (from the 2nd stage);
 • Ewa Kafel – IPiUM „Sielesia” Katowice, director;
 • Dyr. Michał Klauza – Polish Radio Orchestra in Warsaw, director (from the 2nd stage);
 • Ks. dr hab. Zdzisław Madej – AM Kraków;
 • Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec – Rzeszów Philharmonic, director (from the 2nd stage);
 • Jan Žemla – Ostrava Philharmonic, director (The Czech Republic, from the 2nd stage);
 • Ks. dr hab. Paweł Sobierajski, prof. AM Katowice, competition organiser;
 • mgr Katarzyna Ćwiek – AM Katowice, trustee of the Jury