Werdykt Końcowy Jury

WERDYKT  KOŃCOWY  JURY

III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SOLOWEJ WOKALISTYKI SAKRALNEJ

ARS ET GLORIA 2019

Decyzją Jury III Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2019 w składzie: Dr hab. Grzegorz Biegas, prof. AM – AM Katowice – przewodniczący Jury; dr hab. Jarosław Bręk – AM Poznań; Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński – UMFCH Warszawa; Dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM Katowice; Prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk – AM Katowice (od 2 etapu); Dyr. Ewa Kafel – IPiUM „Sielesia” Katowice; Dyr. Michał Klauza – Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie (od 2 etapu); Ks. dr hab. Zdzisław Madej – AM Kraków; Prof. dr hab. Marta Wierzbieniec – Filharmonia Rzeszowska (od 2. etapu); Dyr. Jan Žemla – Filharmonia w Ostrawie (od 2. etapu); Ks. dr hab. Paweł Sobierajski, prof. AM – Katowice, organizator konkursu, mgr Katarzyna Ćwiek, sekretarz Jury, po wysłuchaniu uczestników finału Konkursu przyznano następujące nagrody główne oraz dodatkowe:

NAGRODY GŁÓWNE /kwoty brutto/

Kategoria I                                       

I – 2500 zł       –          Gabriela Stolińska

II – 2000 zł     –          Piotr Brożek

III – 1500 zł    –          nie przyznano

Wyróżnienie   –          Jan Cieplik

Kategoria II

I – 4000 zł       –          Jakub Szmidt

II – 3000 zł     –          David Roy

III – 2000 zł    –          Natalia Płonka

Wyróżnienie    –          Aneta Nurcek

Wyróżnienie   –          Karolina Pawula

Kategoria III

I – 7000 zł       –          Roksana Wardenga

II – 5000 zł     –          nie przyznano

III – 3000 zł    –          Justyna Bujak

Paweł Trojak

Wyróżnienie    –          Patryk Wyborski

Wyróżnienie    –          Michał Janicki

Wyróżnienie   –          Kamil Bień

Wyróżnienie    –          Jakub Foltak

Wyróżnienie   –          Piotr Kalina

 

NAGRODY DODATKOWE

 

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu sakralnego

– występ na Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Michał Janicki

 

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie kolędy lub pastorałki polskiej

– występ na Sakralnym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Gabriela Stolińska

 

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie arii operowej

– występ na Operowo-operetkowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Justyna Bujak

 

Imienia Maestry Anny Kościelniak: za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki

– występ na Operowo-operetkowym Festiwalu Sztuki Wokalnej w Rabce, 2019

Paweł Trojak

 

Grupy Wokalnej Księży Solistów „Servi Domini Cantores”

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym

Jakub Szmidt

Jakub Foltak

 

Prof. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego, UMFC Warszawa

– udział w festiwalowym koncercie sakralnym

Jakub Szmidt

Piotr Kalina

Dra hab. Jarosława Bręka, AM Poznań

– udział w koncercie festiwalowym

Roksana Wardenga

 

Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, Sławomira Chrzanowskiego

– udział w koncercie filharmonicznym

Kamil Bień

            – Michał Janicki

Patryk Wyborski

 

Dyrektor IPiUM „Silesia” w Katowicach, Ewy Kafel

– udział w koncercie promocyjnym w Sali Kameralnej NOSPR

Aneta Nurcek

            – Karolina Pawula

            – David Roy

            – Jakub Szmidt

 

Dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie, Michała Klauzy

– udział w koncercie z orkiestrą

Justyna Bujak

            – Jakub Foltak

            – Kamila Goik

            – David Roy

            – Jakub Szmidt

 

Dyrektor Filharmonii Rzeszowskiej, Prof. dr hab. Marty Wierzbieniec

– udział w koncercie filharmonicznym

Piotr Brożek

            – Tomasz Radziszewski

            – Aneta Nurcek

            – David Roy

            – Jakub Szmidt

            – Justyna Bujak

            – Piotr Kalina

            – Paweł Trojak

            – Roksana Wardenga

            – Justyna Wieruszewska-Biniek 

Dyrektora Filharmonii w Ostrawie, Jana Žemli

– udział w koncercie filharmonicznym

Roksana Wardenga

NAGRODA DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY

– 500 zł –  Mirella Malorny-Konopka

 

NAGRODA DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY

– 500 zł – Aleksander Chodacki

 

NAGRODA DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY

– 500 zł – Marcin Mogiła

 

NAGRODA DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY

– 500 zł – Mateusz Piechnat

 

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom oraz Uczestnikom wyróżnionym, Państwa Pedagogom Głównym oraz Pianistom. Pozdrawiamy wszystkich Uczestników, którym nie udało się tym razem zdobyć nagrody. Zapraszamy Państwa na kolejne edycje naszego Konkursu.

/-/ JURY i ORGANIZATORZY

KONKURSU ARS ET GLORIA 2019

 

UWAGA:

Wszyscy Laureaci Konkursu i Uczestnicy nagrodzeni  biorą udział w Koncercie Laureatów w Sali Koncertowej AM

5.01.2019 r.; godz. 18.00.

Śpiewają wyłącznie zdobywcy nagród głównych każdej kategorii. Zdobywcy nagród specjalnych zaproszeni są po odbiór dyplomów.

Wykonywany repertuar koncertu zostanie podany 5.01.2019 r. o godz. 13.00 w Recepcji Konkursu.

Próby w Sali Koncertowej od godz. 14.00 – 17.00

Informacje na temat Koncertów Laureatów 6.01.2019 r.

zostaną podane dnia 5.01.2019 r. o godz. 15.00 w Recepcji Konkursu po konsultacji z Laureatami i ich Pianistami-akompaniatorami

 /-/ Organizatorzy