KARTA ZGŁOSZENIOWA

APPLICATIONREGULAMIN


Szanowni Pedagodzy,
Drodzy Uczestnicy Konkursu,

zapraszając Państwa na II Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2017, który jest wspólnym dziełem pedagogów i studentów Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wracam pamięcią do pierwszej edycji. To było prawie rok temu: ponad dziewięćdziesięcioro wykonawców, kilkaset utworów, długie godziny konkursowych przesłuchań oraz obrad Jurorów, wspaniałe chwile niekończących się spotkań, rozmów i konsultacji, kilkunastu laureatów, owacyjnie przyjęte koncerty w Sali Koncertowej AM oraz w parafiach sponsorujących to wydarzenie… To tylko niektóre ze wspomnień, do których nawiązują uczestnicy ubiegłorocznego konkursu. Wielu z nich stało się ambasadorami tego przedsięwzięcia w swoich szkołach, uczelniach i środowiskach wokalno-aktorskich.

Wdzięczny za ich obecność i zaangażowanie zapraszam ponownie do Katowic. Czynię to tym serdeczniej, iż kolejną edycję konkursu planuję dopiero na rok 2019.

Konkursową propozycję kieruję do wokalistów na różnych etapach artystycznego rozwoju: do uczniów szkół muzycznych, studentów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich, a także do wszystkich absolwentów, którzy spełniają wymagania regulaminowe. Przyjeżdżajcie do Katowic, by tu pokazać prawdziwą ARS – twórczość muzyczną najwyższej próby oraz własną sztukę wykonawczą. Zapraszamy na wielkie święto wokalistyki, gdzie przez śpiew najpiękniejszych pieśni sakralnych, arii oratoryjno-kantatowych oraz natchnionych arii operowych po raz kolejny objawi się GLORIA – rozumiana jako cześć oddawana samemu Bogu – dawcy rozlicznych talentów.

Przyjeżdżajcie także po nagrody główne, wyróżnienia oraz nagrody dodatkowe, których wysokość oraz ilość zmieniła się od ubiegłego roku dzięki dobroci sponsorów, którzy w swoich parafiach już oczekują na kolejne koncerty laureatów. Niech najlepszą nagrodą dla wszystkich przybywających, występujących, słuchających, docenianych i obdarowanych będzie modlitewne, radosne echo muzycznego piękna czytelne w szczerym zachwycie, spojrzeniu, uśmiechu, oklaskach oraz pochwałach poruszonych do głębi, uszczęśliwionych odbiorców.

Życzę wszystkim, dla których idea wspomnianego konkursu jest bliska, pomysłodawcom, organizatorom, pedagogom – wokalistom, pianistom – akompaniatorom, uczestnikom oraz oceniającym ich jurorom samych pięknych dni szlachetnej, artystycznej rywalizacji, wielkiego zachwytu dla sztuki wokalnej oraz głębokiego podziwu dla wielkiej wiary i kompozytorskiej maestrii twórców, którzy przy pomocy natchnionych dźwięków zapisanych w muzycznym komentarzu do uduchowionych słów wybudowali wszechmogącemu Bogu bodaj najpiękniejsze i wieczne pomniki.

Niech skromne dzieło Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA rozwija się przez długie lata, a przez piękno muzyki i głębię przekazywanych idei niech budzi w otaczającym nas świecie nadzieję i radość.

ks. Paweł Sobierajski