NAGRODY KONKURSU ARS ET GLORIA 2017

NAGRODY GŁÓWNE

Kategoria I:

I Miejsce – 1500 zł

II Miejsce – 1000 zł

III Miejsce – 600 zł

Kategoria II:

I Miejsce – 3000 zł

II Miejsce – 2000 zł

III Miejsce – 1000 zł

Kategoria III:

I Miejsce – 6000 zł

II Miejsce – 4000 zł

III Miejsce – 2000 zł

WYRÓŻNIENIA

Kategoria I:

I – 400zł

II – 300zł

III – 200zł

Kategoria II:

I – 500zł

II – 300zł

III – 200zł

Kategoria III:

I – 1000zł

II – 700zł

III – 300zł

NAGRODY DODATKOWE

Nagroda im. maestry Anny Kościelniak za najlepsze wykonanie arii operowej – 1000 zł

Nagroda Grupy Wokalnej „Servi Domini Cantores” za najlepsze wykonanie  utworu sakralnego – 1000zł

Nagroda IPiUM „Silesia” – udział w koncercie organizowanym przez IPiUM „Silesia”

Nagroda Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Diecezji Sosnowieckiej za najlepszą interpretację kolędy lub pastorałki polskiej – 1000zł

Prof. dra hab. Andrzeja Chorosińskiego

– udział w koncercie festiwalowym

Grupy Wokalnej „Servi Domini Cantores”

– udział w koncercie sakralnym

Dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej Sławomira Chrzanowskiego

– udział w koncercie filharmonicznym

Dyrektor IUiPK „Silesia” w Katowicach Ewy Kafel

– udział w koncercie promocyjnym

Przewidziano także nagrody pieniężne dla zasłużonych pedagogów-wokalistów oraz wyróżniających się pianistów-akompaniatorów, współautorów sukcesów swoich uczniów. Wysokość i ilość tych nagród zostanie podana przy ogłoszeniu wyników konkursu.

Uwaga: Pretendentami do tych nagród są pedagodzy-wokaliści, których uczniowie/studenci zdobyli nagrody lub wyróżnienia danej edycji konkursu ARS ET GLORIA, oraz występujący z nimi pianiści. Nagrody te natomiast nie będą przyznawane: jurorom konkursu danej edycji, pedagogom-wokalistom oraz pianistom zatrudnionym w tym czasie w Akademii Muzycznej w Katowicach, a także pianistom-akompaniatorom akredytowanym przy danej edycji Konkursu.